Thors Natøvelse

Thors Natøvelse

……Vi ses i natten !

Regler for Thors Natøvelse

Øvelsens regler:

§1: Skovens regler for færdsel skal overholdes!

§2: Ingen af de deltagende spejdere må være fyldt 18 år på selve øvelsesdagen. Hvis der er mulighed for at staben kunne komme i tvivl om en persons alder, så medbring gyldig legitimation fx det gule sundhedskort/sygesikringsbevis og noget med spejderens navn og billede på.

§3: Ud over spejderne må der deltage tre ledere over 18 år på øvelsen, men ingen af disse må deltage direkte i opgaveløsningen på posterne, med mindre andet er anført.

§4: Det er forbudt at flytte på, gemme eller på anden måde forsøge at fjerne/ødelægge poster, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt på posten.

§5: Det er ikke tilladt at benytte transportmidler (cykler, løbehjul m. m.) under øvelsen.

§6: Overtrædelser af §1 – §5 medfører øjeblikkelig diskvalifikation.

§7: Ved tilmelding til Thors Natøvelse accepterer man samtidig at billeder der tages under øvelsen må benyttes på thorsnat.dk

§8: Under øvelsen har alt postmandskab ret til kontrollere at reglerne overholdes.

§9: En enig stab kan diskvalificere troppe der har udvist unfair adfærd før, under eller efter øvelsen. Troplederen har høringsret inden den endelig beslutning træffes.

Regler revideret af staben, Maj 2015