Thors Natøvelse

Thors Natøvelse

……Vi ses i natten !

Billeder fra

2016 - Livet som hemmelig spioner, under den kolde krig